ده پاراچنار ۲۰۰۷ کال ده جګړې حقيقت او منصوبه

زه ۲۰۰۷ کال کي اکسفورډ سکول اينډ کالج کې په ۷ کلاس ووم. ما سره سه ملګري هم وو چي هغه ده اهل سنت سره تعلق لرلو. زمونږ ژوند ډير په مينه تيري دي. او دا جګړه زمونګ په فکرونو کې هم نه وا چي داسي يو وخت به راځي چي مونګ زړونو کي به نفرتونه وي او مونګ به ده يو بل نه لري کوي.

يوه ورز ماته ملګري په اشارو کي ده طالبانو خبرې اوکړې او ما خبره خپل کور کي خپل بابا ته اوکړه او خپل بابا زه منع کړم سه په سکولونو کي ده کرکې خبرو کول په کار نه وي.
۳۱ مارچ ۲۰۰۷ طوفان:

په ۳۱ مارچ ۲۰۰۷ کي پاراچنار ده چرمي سيند کې يو طوفان راغلو سه بده مرغه يو شمير سيمې ورانې کړي. او په ۱ اپريل ۲۰۰۷ کال کي ده خيبر پښتونخوا ګورنر علی محمد جان اورکزي زمونږ کلي شنګک ته دوره اوکړه او ده سيلاب زپلي خلکو سره ملاقات وکړو. ده کلي خلکو ګورنر نه ده مدد غوښتنه وکړه. خو علي محمد جان سه داسي الفاظ وو.
؛تاسو باندي دا طوفان کم دې او ده سيمې خلک ده لوي طوفان مخنيوي ده پاره تیار شي؛

۴ اپريل ۲۰۰۷ او ۱۲ ربيع الول:

په پاراچنار کي به اهل سنت وړونو به هر کال په ۱۲ ربيع الول په ورز داسې جلوس په شکل راوتل لکه چي په محرم ورزو کي شيعه مسلمانان. سنګي سيکيورټي په محرم کي وي هسې به په ۱۲ ربيع اول کې هم وا.

په ۴ اپريل ۲۰۰۷ په کال کي مسجد فاروقيه نه ده انجمن فاروقيه سيکټري عيد نظر منګل په سرپرستي کي دا جلوس راووتل.

او ده جلوس ختمي دو په وخت عيد نظر منګل او هغه سره ملګرو ده امام حسين په شان کي ګستاخي اوشوه.او پولیټکل ايجنټ ده شيعه مسلک سره بار بار په دهوکو کولو او ذمه دار خلک ګرفتاري کي غداري شروع کړه.

۷ اپريل ۲۰۰۷ ۱۷ ربيع اول:

ده نړې شيعه مسلمانان عيد ميلاد نبوي په ۱۷ ربيع اول باندې مانځي.

پاراچنار خلک هر کال په دي ورز ده اهل سنت علماء هم راغواړي او دي ته ده تقرير موقع هم ورکوی.

په ۷ اپريل ۲۰۰۷ ورځ هم ده اهل سنت علماء ده پاراچنار مرکزي امام بارګاه کي ده جذباتي تقرير شروع کي دو لوجې سه ځوانان اشتغال کي راغلل. او ده مرکزي امام بارګاه نه باهر ده مسجد. فاروقيه په سمت حرکت کې وو او په دي وخت باندي ده اهل سنت مسجد فاروقيه نه ده درنو اصلحو بريدونه شروع شول.او دا جګړه ۲ شپو پورې په شهر کي روانه وا. او په کلو طرف يوې هفتې پورې دوام لرلو.
په دي جګړې کی دواړو طرف مالي او جاني نقصان اوشو.او هفته بعد حکومتي چارواکو جګړه بند کړه.

ده جګړي ورستو حالات:

دي جګړي ورستو په بازار کي کرفيو او ده کرفيو ورستو ده شيعه او سني. مينځه حالات داسي کرکجن شول. دواړو به ده خپل دفع لپاره مورچو باندي کار کولو. او داسې معلومي دا سه دا جګړه ختمه نه دي بلکي سه خلک ده پاراچنار ده خرابولو ده پاره دوړه طرف هسې کوي او مرچي ده هم. ورته جوړا وي.

۱۱ نومبر ۲۰۰۷ :

هرې جمع په ورځ به اهل سنت مسجد فاروقيه خپله جامه ده شيعه مسلمانانو ورستو شروع کوله. خو په ۱۱ نومبر ۲۰۰۷ کال ده جمعې په ورځ دي ته حکومت چارواکي لخوا يو حکم جاري شو چې خپله جامه ده په ۱۲ بجو پوري ختم کړي.
اهل سنت مونځ ورسته شيعه مسلمانانو مونځ هم ختم شو. او ده پاراچنار په بازار کي په جمع ورځ هسې هم لوي هجوم وی.

او دي ځل بيا ده مسجد فاروقيه مسجد لخوا دستي بم بازار منځه چود کړل. او ده شيعه مسلمانان يو شمير خلک ژوبل شول.

دا مسجد ده حقانيانو يو کيمپ جوړ شوې وو.
دي ورځ هم جګړه شروع شوه او دا جګړه ۳ شپو او ورځو پورې دوام لرلو.

حکومت چارواکو اهل سنت خلکو ده پاره مخکی نه په هيډ کواټر کي يو شمير ده غټو ګاړو بندوبست کړي وو او دا خلک يې پاراچنار شهر نه کډوال جوړ کړل.

ليکوال: نديم حيدر طوری

اړوندې ليکنې د ليکوال نورې ليکنې

تبصره وليکئ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.