قام او قامی تحریک/ محمد شعیب خپلواک

که پختانه لګ هم په سیاست ، تاریخ ، فلسفه او د دنیا په تهذیب و تمدن ځان پوهه کړې ، نو هغه با خامخا په دې خبره خبر شې ، چی د پاکستان په شان په مختلف الاقوام یا کثیر نسلی ملک کې د پختون شناخت ، د پختون د حقوقو خوندې ساتلو د پاره پختون قامی تحریک څومره ضرورې دې ؟ او داسې یو تحریک سره ودریدیل سومره ضرورې دې ، بیا به په دې به هم پوهه شې چه دا تحریک کومی ستونزې لرې کوم مشکلات لرې ، د چا نه یې لرې او ولې یئ لرې ؟ دا هیس کله نه دې شوې او نه به اوشې چه د اقیلیتی قامی تحریک مشرانو کارکونانو او د هغوې سوچ ته په یو نسلی ملک کی د اکثریتی حکمران طبقے د طرف نه یه د هغه ملک د میډیا د طرف نه د تعریف او تحسین کلمات نصیب شې .. په داسې حالاتو کې بیلا بیل خلق پختنو ته د توصیفاتو ، تحسیناتو تعریفاتو او القاباتو سره رامخکې کولی کیګې ، په پختون وطن کې د هغوې تګ راتګ ته لارې جوړ ول کیګې ، په میډیا هغه ایماندار او مسیحا پیش کول کیګې، دراصل د هغه شناخت ختمول یا هغې ته نقصان راسول دې کوم چه د سلو کالو په لوې محنت په زرهاوو قربانو رامخ کی شوې دې. بغیر د قامی وروولی ، ستړو او قربانو یو اقلیت نه شې کوې چه بغیر د سیاسې اختیاره خپل شناخت برقر اوساتې . داد دنیا تاریخ دې چه د معاشې وسائیلو او په یو بل د اقتدار د پار قومونو د یو بل سره جنګونو کړې او کوې دا جنګ یوازې د تورې او ټوپک نه وې بلکه دا ذهنی د فکر او خیالاتو جنګونه هم وې ، د هر قابض او بالادست قوم دا کوشش وې چه خپل په ځان ذهنی ، تهذبی سماجی طور په زیردست قوم برتر ثابت کړې د جهل ، نالائیقی، وحشت د غیر مهذبی ټولې ناوړتیاګانی په مغلوب یا اوقلیتی قام پورې وتپئ ، په دا توګه دا دوې وسائیل قبضه کړې ، او دا دوې وجنی روا کړې . د پختنو سره چه دا کومی پیخی راوانی دې ، د یواځنی نه دې . دا دیې نه د خلاصون یو لاره دا ده چی پختانه ښه په نره د پختون قامی تحریک حصه شې ، او یوه ستره ورور ولی جوړه کړې . او د قام هر وګړې خپله قامی فریضه ادا کړې .ژبه ، جامه ، غم ښادې ، سندره ټپه ، اشر غوبل حجره جماعت ، جرګه ، مشر کشر ، وروولی میلمستیا ، شعر وشاعرې ، لوبی اخترونه او میلے د ځونګ یو سو قامی نخی دې او غرونه او سوندونه ورشوګانے او د پولی پټی کلی او ښارونه ځمونګ وطن دې راضی چه سوچ اوکوو ، د دوې حفاظت به سنګ کوو ، سوک یې کوې سوک پرې خفا کیګی اوسوک یی خپل بولې

اړوندې ليکنې د ليکوال نورې ليکنې

تبصره وليکئ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.